اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی احساس و ادراک ( پوست - تماس بدنی) نوشته محمود پناهی شهری

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی احساس و ادراک ( پوست - تماس بدنی) نوشته محمود پناهی شهری (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: بخشی از متن:پوست - تماس بدنی یکی از مهمترین منابع ادراکات حیوانات است. تحریک مادر و فرزند، ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (شنوایی) نوشته محمود پناهی شهری

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (شنوایی) نوشته محمود پناهی شهری (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن:حرف زدن ما، ناشی از ارتعاش تارهای صوتی است. هوا، تنها واسطه انتقال صوت نبوده و مایعات و جامدات نیز ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (کنش های بینایی) نوشته محمود پناهی شهری

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (کنش های بینایی) نوشته محمود پناهی شهری (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: کنش های بینایی   نور به ۲ طریق به چشم ما وارد می شود:  الف) چیزی بصور...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (دستگاه بینایی) نوشته محمود پناهی شهری

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (دستگاه بینایی) نوشته محمود پناهی شهری (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: بخشی از متن:ادراک بینایی تا حد زیادی به مغز بستگی دارد.دستگاه بینایی پستانداران از ۳ قسمت اصلی تشکیل شده است:&...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نوشته احد فرامرز قراملكی‏

پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 286 اسلاید

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (از مدیریت زبان تا مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز

پاورپوینت فصل دهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (از مدیریت زبان تا مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید:بخشی از متن: خداوند مهربان زبان و توانایی ارتباط کلامی را به مثابه نعمت ب...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان

پاورپوینت فصل اول کتاب ارزشیابی شخصیت (پایه های نظری ارزشیابی شخصیت) نوشته مرتضی ترخان (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 49 اسلاید:بخشی از متن: ماهیت و تعریف شخصیت   یکی از مسائل بسیار مهمی که در ارزشیابی شخصیت نقش اساسی دارد،...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه مسعود آذربایجانی و محمد صادق شجاع

پاورپوینت کتاب روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها) نوشته مسعود آذربایجانی و محمد صادق شجاعی در قالب pptx و در حجم 177 اسلاید

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی  وزارت بهداشت آموزش پرورش  بانک دادگستری جهاد کشاورزی وزارت علوم 330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی255 سوال زبان و ادبیات فارسی 205 سوال زبان انگلیسی742 س...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مسولیت های اخلاقی مدرسه) نوشته احد فرامرز قراملكی

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مسولیت های اخلاقی مدرسه) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 27 اسلاید:بخشی از متن: ۳) حقوق همسایه  مسولیت پذیری مدرسه محدود به صاحبان ح...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مسولیت های اخلاقی مدرسه) نوشته احد فرامرز قراملكی

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مسولیت های اخلاقی مدرسه) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:بخشی از متن: ۲) حقوق معلمان و همکاران و مسؤولیت مدرسه خط مشی اخلاقی مدر...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی) نوشته احد فرامرز

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید:بخشی از متن: رشد اخلاقی مدرسه یکی از مسؤولیت های رهبران مدرسه است. رهبر...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل