فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

پاورپوینت کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیست

پاورپوینت کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری ترجمه یحیی سید محمدی در حجم 13 اسلاید با موضوع: درمان وجودی در این رویکرد چون بر مبنای فلسفه است ابتدا بر خودآگاهی و شناخت تاکیید دارد بعد در آن به دادن مسئولیت و دادن آزادی تاکی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی