فایل های دسته بندی تاریخ - صفحه 1

پاورپوینت تپه میل (آتشکده بهرام)

پاورپوینت تپه میل (آتشکده بهرام) در حجم 25 اسلاید جامع بخشی از متن: تپه میل از آتشکده های باستانی ایران است که آن را  آتشکده بهرام گور نیز می‌نامند. این اثر باستانی که به دوره ساسانی نسبت داده می‌شود در شهر ری قرار دارد. آتشکده نیایشگاه‌ زرتش...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آتشکده های ایرانی (19 اسلاید)

پاورپوینت آتشکده های ایرانی در حجم 19 اسلاید جامع بخشی از متن: تاریخچه آتشکده آتشکده به گونه‌ای از نیایشگاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایشهای دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.نام آتشک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس (16) شانزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (22 اسلاید)

پاورپوینت درس (16) شانزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (22 اسلاید) - زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی در ایران در این درس، با هدف های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی موردنظر آمریکا در ایران و نیز اقداماتی که دولت های شریف امامی و امینی برای زمینه سازی و اجرای این سیاست انجام دادند آشنا می شوید.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس (10) دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (37 اسلاید)

پاورپوینت درس (10) دهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (37 اسلاید) - درس سقوط رضا شاه - در این درس با موضوع های جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، سقوط رضاشاه، و هم چنین، کارنامة مختصری از دوران حکومت رضاشاه آشنا می شوید. انتظار می رود پس از مطالعة این درس، با راهنمایی دبیر محترم درس تاریخ، ضمن تحلیل ع

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل