فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی نوشته محمد حسین ساجدی نیا

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی نوشته محمد حسین ساجدی نیا در قالب PPTX و در حجم 124 اسلاید:همراه با فایل خلاصه شده کتاب در حجم 30 صفحه word و pdfشامل:فصل اول:مقدمه ای بر مدیرت فصل دوم:ضرورت و اهمیت مدیریت از دیدگاه اسلام...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب فرایند برنامه ‌ریزی: سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (یک چهارچوب کاربردی) وادی حداد

پاورپوینت کتاب فرایند برنامه‌ریزی: سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (یک چهارچوب کاربردی) نوشته وادی حداد، تری دمسکی ترجمه غلامرضا گرایی‌نژاد، رخساره کاظم در قالب pptx و در حجم 184 اسلاید شامل کلیه مباحث کتاب:فصل یکم: چهارچوبی برای تحلیل سیاست گذاری آ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (کاربرد تحلیل سیاست در فعالیت

پاورپوینت فصل دوم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (کاربرد تحلیل سیاست در فعالیت های برنامه ریزی آموزشی: چهار نمونه) نوشته وادی حداد، تری دمسکی ترجمه: غلامرضا گرایی‌نژاد، رخساره کاظم در قالب pptx و در حجم 90 اسلاید: بخشی از م...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید

پاورپوینت فصل ششم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (انگیزش و رضایت شغلی کارکنان) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه اغلب کارمندان تصدیق می کنند که احساس آنان در مورد شغ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید

پاورپوینت فصل دوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (رهبری و مدیریت عملکرد افراد) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید:بخشی از متن:مقدمه: تعریف هدف در آموزش و پرورش همه سازمان ها برای هدفی ت...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (درس هایی که از تجربیات دیگرا

پاورپوینت فصل سوم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (درس هایی که از تجربیات دیگران می آموزیم) نوشته وادی حداد، تری دمسکی ترجمه: غلامرضا گرایی‌نژاد، رخساره کاظم در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید: بخشی از متن: در این فصل ...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (نتیجه گیری برای برنامه ریز

پاورپوینت فصل چهارم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (نتیجه گیری برای برنامه ریزان) نوشته وادی حداد، تری دمسکی ترجمه: غلامرضا گرایی‌نژاد، رخساره کاظم در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: بخشی از متن: نتیجه گیری برای برنامه ر...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یکم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (چهارچوبی برای تحلیل سیاست

پاورپوینت فصل یکم کتاب فرایند برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش (چهارچوبی برای تحلیل سیاست گذاری آموزشی) نوشته وادی حداد، تری دمسکی ترجمه: غلامرضا گرایی‌نژاد، رخساره کاظم در قالب pptx و در حجم 55 اسلاید: بخشی از متن: چهار چوبی برای ت...

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل