لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری ترجمه یحیی سید محمدی در حجم 13 اسلاید با موضوع: درمان وجودی در این رویکرد چون بر مبنای فلسفه است ابتدا بر خودآگاهی و شناخت تاکیید دارد بعد در آن به دادن مسئولیت و دادن آزادی تاکی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری در حجم 19 اسلاید با موضوع : درمان آدلری نگارش مشترک جرالد کری و جیمز رابرت بیتر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی جرالد کری در حجم 19 اسلاید با موضوع: درمان روانکاوی : - مفاهیم اصلی -فرایندهای درمانی -کاربرد فنون و روش های درمانی -دیدگاه ها ی چند فرهنگی...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی